ADR/IMO Transport

 

K přepravě nebezpečného zboží je nezbytné speciální vybavení vozidla a proškolení přepravce dle všeobecných norem

silniční i námořní přepravy.

 

I tuto službu Vám rádi zařídíme.

 

 

 

 

ADR zásilky se dělí podle charakteru do devíti základních skupin:

 

Třída 1 Výbušné látky a předměty

 

Třída 2 Plyny

           2.1 Hořlavé plyny

           2.2 Nehořlavé, netoxické plyny

            2.3 Toxické plyny

 

Třída 3 Hořlavé kapaliny

 

Třída 4 Hořlavé tuhé látky

           4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné výbušné látky

           4.2 Samozápalné látky

           4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

 

Třída 5 Oxidující látky

            5.1 Látky podporující hoření

          5.2 Organické peroxidy

 

Třída 6 Toxické látky

           6.1 Toxické látky

           6.2 Infekční látky

 

Třída 7 Radioaktivní látky

 

Třída 8 Žíravé látky

 

Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty