Celní řízení

 

Míří Váš náklad za hranice EU? Ať už do Švýcarska nebo do Číny?

 

Potřebujete radu s vyřízením celních dokumentů nebo vyřídit registraci EORI?

 

Potřebujete zařadit zboží do celní sazby nebo zjistit tzv. celní nomenklaturu pro Intrastat?

 

 

 

S přepravou zajišťujeme  komplexní celní služby:

 

 • Celní odbavení v dovozu:
  • Volný oběh
  • Reexport – vystavení T1
  • Fiskální clení – 4200 (Slovinsko)
  • Aktivní zušlechťovací styk

 

 

 • Celní odbavení ve vývozu:
  • Vývoz
  • Reexport
  • Pasivní zušlechťovací styk
  • Svobodné celní pásmo

 

 

 • Vystavení potřebných dokumentů pro import / export / reexport:
  • DDD - dovozní dopravní doklad (dříve JSD/JCD)
  • EX.1/VDD - vývozní doprovodný doklad
  • EUR.1 - osvědčení o preferenčním původu zboží
  • EUR.1 (EUR - MED)
  • Certificate of Origin
  • T2L - doklad o statusu zboží v případě transitu EU – EU přes Třetí země
  • T1 - tranzitní doklad pro neunijní zboží
  • FORM A - export do USA, Kanady, Nového Zélandu, Japonska
  • ATR - obchod mezi EU a Tureckem

 

 

 • Zjištění celní sazby:
  • EENVS –  nezávazné celní zařazení pro účely intrastatu
  • ZISZ – závazné celní zařazení pro účely dovozu 

 

 

 

 • zastoupení v jednání na Vámi zvoleném celním úřadě

 

 • centralizované celní řízení v rámci ČR

 

 • poradenství v rámci celního řízení