Pojištění

Přeprava zboží je celosvětově vnímána jako nejrizikovější část při obchodování se zbožím. Při převzetí zboží na sebe dopravce přenáší rizika, která jsou definovaná závaznými mezinárodními úmluvami (CMR, Haagsko-Visbyská pravidla, Hamburská pravidla, Montrealská úmluva).

Odpovědnost dopravce za zboží během přepravy je vymezená právě těmito úmluvami. Příslušné mezinárodní úmluvy dle druhu přepravy limitují případnou náhradu škody na přepravovaném zboží pouze z jeho brutto hmotnosti.

Vzhledem k tomu doporučujeme sjednávat si majetkové připojištění všech zásilek při přepravě (tzv. CARGO pojištění), čímž předejdete finanční ztrátě při případném poškození.

Výhody našeho CARGO pojištění

– Pojistné plnění až ve výši 110% náhrady škody a dopravného (bez ohledu na limitovanou odpovědnost dopravce)
Nulová spoluúčast při pojistné události
– Je sjednáváno individuálně dle povahy zboží, druhu přepravy a trasy přepravy
Rychlé vyřízení případné škodné události (do 15 dní od dodání všech potřebných dokladů o škodě)
– Vždy sjednán typ „All Against Risk“

Cargo pojištění je sjednáváno na vyžádání zákazníka vždy separátně na každou přepravu.

Používané pojmy

SDR (Special Drawing Rights) – Jedná se o měnové jednotky tzv. zvláštních práv čerpání užívané v rámci Mezinárodního měnového fondu. Kód této měny je XDR. Hodnota 1 XDR odpovídá zhruba 30 Kč.
Aktuální kurz Kč / XDR je uveden na stránkách ČNB

AAR – All Against Risk – pojištění proti všem rizikům, v rámci námořní dopravy zahrnuje i „společnou havárii na moři“

Brutto kg – váha včetně obalu

Vyjmenovaná nebezpečí – pojištění pouze pro vyjmenovaná nebezpečí, nezahrnuje „společnou hávarii na moři“

Pojistné podmínky

Hranice maximálního plnění náhrady škod plynoucí z jednotlivých mezinárodních úmluv pro různé druhy přeprav:

Mezinárodní námořní přeprava

Řídí se buď Haagsko-Visbyskými pravidly z r. 1968, kde je náhrada škody z odpovědnosti dopravce limitována pouze částkou: 2,- SDR (XDR) za 1 brutto kg zboží nebo 666,67 SDR (XDR) za jednotku nebo Hamburskými pravidly z r. 1978, kde je náhrada škody z odpovědnosti dopravce limitována pouze částkou: 2,50 SDR (XDR) za 1 brutto kg zboží nebo 835,- SDR (XDR) za jednotku.

Mezinárodní letecká přeprava

Řídí se Montrealskými protokoly z r. 1975, kde je náhrada škody z odpovědnosti dopravce limitována pouze částkou: 19,- SDR (XDR) za 1 brutto kg zboží.

Mezinárodní železniční přeprava

Řídí se jednotlivými právními předpisy CIM z r. 1985, kde je náhrada škody z odpovědnosti dopravce limitována pouze částkou: 17,- SDR (XDR) za 1 brutto kg zboží.

Mezinárodní silniční přeprava

Řídí se Úmluvou CMR z r. 1961 (u nás vyhláškou MZ z 27.11 1974), kde je náhrada škody z odpovědnosti dopravce limitována pouze částkou: 8,33 SDR (XDR) za 1 brutto kg zboží.

Postup v případě poškození Vaší zásilky

1. Zkontrolujte vnější obal přepravované zásilky
2. Zaznamenejte rozsah poškození jako výhradu do přepravního dokladu doručujícího řidiče. Sepište škodní list a poškození vyfoťte
3. Vytvořte dopis nebo e-mail s oznámením o škodní události a odpovědnosti dopravce. Popište v něm rozsah poškození, úbytku či ztráty a vyčíslete vzniklou škodu. Pokud možno, přiložte fotografie

Lhůta pro nahlášení pojistné události je nejpozději do 7 dnů od přijetí zboží pro všechny typy přeprav.

Vytvořilo PROFICIO

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování, analytiku a pro účely cílení reklamy.