CBAM – CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM
10 Led

CBAM – CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM

Štítky: ,

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích – CBAM zavádí nové povinnosti pro dovozce určitých výrobků při jejich dovozu z třetích zemí do EU s účinností od 1.10.2023.  Aktuálně jsme v přechodném období až do 31. 12. 2025 pouze s ohlašovací povinností. První zprávu je nutno podat do konce ledna 2024. Cílem je sběr údajů. Posléze dojde k plnému spuštění mechanismu CBAM od 1. ledna 2026.

Mechanismus CBAM se zaměřuje na dovoz produktů v odvětvích s vysokými emisemi uhlíku. Cílem tohoto mechanismu je zabránit – v plném souladu s pravidly mezinárodního obchodu – tomu, aby úsilí EU o snížení emisí bylo negativně kompenzováno zvýšením emisí mimo její hranice v důsledku přesunu výroby do třetích zemí (kde jsou politiky uplatňované v boji proti změně klimatu méně ambiciózní než politiky EU), nebo zvýšení dovozu výrobků s vysokými emisemi uhlíku. CBAM by měl stimulovat výrobce ze třetích zemí, aby používali technologie snižující emise skleníkových plynů.

CBAM se zpočátku týká společností, které do EU exportují řadu konkrétních produktů s nejvyššími emisemi uhlíku:

• Železo, ocel a vybrané výrobky z nich (př. plechy, konstrukce, šrouby i výrobky čísla „7326“)
• Hliník a vybrané výrobky z hliníku (např. folie, konstrukce, šrouby i výrobky čísla „7616“)
• Cement
• Hnojiva
• Vodík
• Elektřina

Jakmile stálý systém vstoupí v platnost dne 1. ledna 2026, budou muset dovozci každoročně vykázat množství zboží dovezeného do EU v předchozím roce a jeho obsažené emise skleníkových plynů. Poté odevzdají odpovídající počet certifikátů CBAM. Cena certifikátů se vypočítá v závislosti na týdenní průměrné dražební ceně povolenek EU ETS vyjádřenou v EUR/t emitovaného CO2. Postupné ukončování přidělování bezplatných povolenek v rámci systému EU ETS bude probíhat souběžně s postupným zaváděním mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích v období 2026 – 2034.
Legislativa umožňuje převzetí odpovědnosti za reporty nepřímým celním zástupcem.

Zdroj Nieten Internationale Spedition, s.r.o.

,

Vytvořilo PROFICIO

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování, analytiku a pro účely cílení reklamy.