Dohoda mezi EU a Japonskem
23 Led

Dohoda mezi EU a Japonskem

Štítky: ,

Dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství, která byla podepsána dne 17. července 2018, vstoupí v platnost 1. února 2019. Dohoda vytvoří zónu obchodu zahrnující 600 miliónu obyvatel, téměř třetinu světového HDP a 40 % globálního obchodu.

Japonsko je druhým největším obchodním partnerem EU v Asii (po Číně) a šestým celkově, zatímco EU je třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem Japonska (po Číně a USA). 

Se vstupem dohody v platnost bude odstraněno clo na 90 % vývozů z EU do Japonska a po vypršení přechodného období bude nulové clo na 97 % unijních vývozů.

Nové příležitosti vzniknou například pro zemědělské vývozy – maso, mléčné výrobky i zpracované zemědělské produkty bude možné vyvážet buď zcela bezcelně, nebo s výrazně nižší sazbou.

Pro prokázání původu zboží bude sloužit deklarace o původu, která bude platná 12 měsíců od jejího vystavení. Deklarace o původu musí být dovozcem uchována po dobu 3 let. Vývozce, který vyhotovil deklaraci o původu, musí uchovávat Deklaraci a veškeré záznamy, na jejichž podkladě Deklaraci vystavil po dobu 4 let. V souladu s čl. 3.29 Dohody lze preferenční zacházení uplatnit i na zboží, které je od 1. 2. 2019 v režimu tranzitu (na cestě mezi EU a Japonskem), případně pod celním dohledem v EU nebo Japonsku (v režimu uskladnění v celním skladu nebo dočasně uskladněno) při dovozu.

,

Vytvořilo PROFICIO

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování, analytiku a pro účely cílení reklamy.