Prohlášení o shodě + CE
10 Pro

Prohlášení o shodě + CE

Štítky: , ,

Všechno níže uvedené zboží, které je importováno do EU, musí být označeno značkou CE a musí k němu být doloženo Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity). Prohlášení o shodě potvrzuje, že daný výrobek splňuje nezbytné požadavky EU. Výrobce nebo jeho autorizovaný reprezentant v EU je jeho podepsáním zodpovědný za soulad výrobků s předpisy EU. Prohlášení o shodě musí být vystaveno před uvedením výrobků na trh.

Pokud výrobek spadá do některé z níže uvedených směrnic, musí být označen CE značkou:

Plynové spotřebiče | Směrnice 2009/142/CE

Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu | Směrnice 2014/34/UE

Pyrotechnické výrobky | Směrnice 2013/29/UE

Výtahy | Směrnice 2014/33/UE

Kotle na teplou vodu poháněné kapalnými nebo plynnými palivy | Směrnice 92/42/CEE

Elektromagnetická kompatibilita | Směrnice 2014/30/EU

Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky | Směrnice 90/385/CEE

Lékařské přístroje | Směrnice 93/42/CE

Lékařské přístroje určené pro in vitro diagnostiku| Směrnice 98/79/CE

Ekodesign a energetické označování | Směrnice 2009/125/CE

Rekreační plavidla | Směrnice 2013/53/UE

Regulátory hluku | Směrnice 2000/14/CE

Elektrické zařízení pro nízké napětí | Směrnice 2014/35/UE

Osobní ochranné prostředky – OOP| Směrnice 89/686/CE

Radiokomunikační a telekomunikační koncová zařízení | Směrnice 2014/53/UE

Tlaková zařízení | Směrnice 2014/68/UE

Výbušniny pro civilní použití | Směrnice 2014/28/UE

Lanovky určené k přepravě osob | Směrnice 2000/9/CE

Měřící nástroje | Směrnice 2014/32/EU

Neautomatické váhy | Směrnice 2014/31/UE

Stavební výrobky | Nařízení CE 305/2011

Jednoduché tlakové nádoby | Směrnice 2014/29/CE

Omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních | Směrnice 2011/65/EU

Stroje | Směrnice 2006/42/CE

Hračky | Směrnice 2009/48/CE

, ,

Vytvořilo PROFICIO

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování, analytiku a pro účely cílení reklamy.