JEDINÉ OKNO PRO CELNÍ ZÁLEŽITOSTI A DIGITÁLNÍ SPOLUPRÁCI V RÁMCI EU
2 Lis

JEDINÉ OKNO PRO CELNÍ ZÁLEŽITOSTI A DIGITÁLNÍ SPOLUPRÁCI V RÁMCI EU

Štítky: , , ,

Efektivní celní odbavení je nezbytné pro hladký tok celosvětového obchodu. Jedním ze způsobů, jak toho země dosahují, je vytváření systémů/prostředí s jedním oknem.

Podle WCO (Světová celní unie) byly faktické dopady dobře fungujících prostředí jednotného okna oceněny několika vládami a prostředí jednotného okna je považováno nejen za jeden z hlavních nástrojů k implementaci opatření na usnadnění obchodu, ale také za silný nástroj pro celkovou implementaci národních obchodních politik. WCO popisuje „Single Window Environment“ (SWE) jako přeshraniční, inteligentní zařízení, které umožňuje stranám zapojeným do obchodu a dopravy podávat standardizované informace, zejména elektronické, s jediným vstupním bodem, který zajišťuje veškerý dovoz, vývoz a tranzit, v souladu se souvisejícími regulačními požadavky.

V květnu 2022 dosáhly Rada Evropské unie a Evropský parlament prozatímní dohody o jednotném celním úřadu a stanovily vhodné podmínky pro digitální spolupráci mezi celními a partnerskými příslušnými orgány. „Cílem je usnadnit mezinárodní obchod, zkrátit dobu celního odbavení a snížit riziko podvodů. Pomůže také snížit administrativní zátěž pro obchodníky,“ uvedl web EU. „Po úplné implementaci již podniky nebudou muset předkládat dokumenty několika úřadům prostřednictvím různých portálů. Prostředí jednotného okna umožní celním a dalším orgánům automaticky ověřit, že dané zboží splňuje požadavky EU a že byly splněny nezbytné formality,“ dodal web.

Dne 24. října přijala EU jednotné celní okno, které udává tón posílené spolupráci mezi státy EU. Vytvoření jednotného okna a přijetí nových pravidel pro digitální spolupráci má zjednodušit prosazování více než 60 necelních aktů EU i vnitrostátních necelních právních předpisů v oblastech, jako je zdraví a bezpečnost, životní prostředí, zemědělství, rybolov, mezinárodní dědictví a dozor nad trhem na vnějších hranicích. Orgány členských států zapojené do odbavování zboží na vnějších hranicích EU budou mít přístup k elektronickým informacím předloženým obchodníky a budou si je moci vyměňovat. Prostředí jednotného okna pro celní služby bude rovněž podporovat automatizované ověřování necelních formalit pro zboží vstupující do EU nebo ji opouštějící. „To znamená, že manuální kontroly dokumentů k ověření určitých necelních formalit již nebudou nutné,“ uvádí web Rady. Očekává se, že nová pravidla podpoří hladký tok přeshraničního obchodu a pomohou snížit administrativní zátěž obchodníků, zejména tím, že ušetří čas a zjednoduší a zautomatizují zúčtování. Zbyněk Stanjura, ministr financí ČR, k tomuto historickému okamžiku řekl: „Jsem rád, že jsme se rozhodli vytvořit jednotné okno pro celnictví, protože to výrazně usnadní obchodování s EU. Všechny příslušné orgány na vnějších hranicích EU budou moci přistupovat k příslušným údajům elektronicky a snadněji spolupracovat při hraničních kontrolách. Snáze budeme moci prosazovat naše vysoké evropské standardy v oblastech, jako je zdraví a bezpečnost, životní prostředí, zemědělství nebo mezinárodní dědictví. Jsem přesvědčen, že jediné okno výrazně urychlí odbavení zboží. To ovlivní stovky milionů pohybů zboží každý rok.“

Prozatímní dohoda ze dne 19. května 2022 byla výsledkem několika jednání mezi evropskými zákonodárci a přijetí konečného znění znamená, že toto nařízení má být nyní podepsáno na plenárním zasedání Evropského parlamentu na druhém listopadovém zasedání za účelem zveřejnění v Úředním věstníku Evropského parlamentu. 

Zdroj Svaz spedice a logistiky ČR. Více zde.

, , ,

Vytvořilo PROFICIO

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování, analytiku a pro účely cílení reklamy.